TOT HET BLOED ONS SCHEIDT

door

Geert Daelemans

Ze hield ontzettend veel van Freddie. Hij was het immers die erin slaagde haar diepste, meest verdrongen gevoelens met een ongeëvenaarde zachtheid te ontwortelen uit die verzuurde bodem, uit die zuigende diepte waarin haar leven steeds dieper en dieper dreigde weg te wroeten. Geen enkele andere vriend was ooit bereid geweest haar zoveel onvoorwaardelijke liefde en steun te geven. Steun die onmisbaar bleek toen ze zich door die moeizame periode in het nog prille bestaan had moeten worstelen. Het gevecht was gewonnen, de vijand verslagen en zijn aftocht werd geblazen. De strijd was hevig, de moedeloosheid leek steeds meer terrein te winnen, maar desondanks had ze haar missie volbracht. Het wapen waarmee ze uiteindelijk haar vijand had kunnen doodsteken had ze gevonden in de uitgestoken handen van Freddie. Dat besefte ze maar al te goed. Niemand betekende immers zoveel voor haar. Ze hield echt van hem. Maar waarom kon ze hem nu niet meer dat onbeperkte vertrouwen schenken? Nu zij hem des te meer nodig zou hebben om die ravage in haar hoofd te helpen opruimen, nu het finale stadium van haar genezingsproces tevoorschijn kwam, leek zijn sterke hand doorheen haar klamme vingers weg te glippen. Wat betekenden toch die steeds wederkerende angsten, dat duivelse onbehaaglijke gevoel? Waardoor werd ze in Gods naam toch steeds weer verhinderd om zich vrijuit aan haar echtgenoot over te geven? Wat was er mis met haar? Was het de dans van de alcohol die haar deze waanbeelden voorschotelde? Ze was bang...

Roerloos lag Veronique op het naakte bed terwijl buiten de laatste zonnestralen nog eventjes de blozende avondhemel streelden, om uiteindelijk onherroepelijk uit het afgematte nu weg te glijden. Onwennig maar gedreven door een ongekende drang kwam de duisternis zachtjes uit haar donkere schuilplaatsen, die alom in de kamer verspreid lagen, naar het bed toe gekropen, zich behoedzaam afwerend tegen de summiere gloed die het kleine nachtlampje dapper over de slaapkamer drapeerde. Dromerige slaap trok nerveus aan de zware oogleden terwijl het zacht zoete lavendelparfum, dat intens harmonieus door de schemering zeilde, steeds minder vat op haar zinnen kreeg. Ze voelde zich allerminst als een ex-alcoholiste, ze zag zich eerder als een oorlogsslachtoffer wiens been pas was geamputeerd. Er ontbrak iets aan haar, maar nu leek het, in tegenstelling tot haar vroegere periodes zonder drank, een gemis te zijn dat zich onderdanig betoonde aan haar wil. Eèn ding stond als gegraveerd in haar brein: 'Dat nooit meer, geen druppel van dat gif zal mijn leven nog beïnvloeden.'. Althans, dat dacht ze... De toekomst zou immers bij het horen van dit voornemen in een gemene schaterlach uitbarsten. Gedempt lawaai bereikte haar vanuit de badkamer, maar ze kon het geluid, bedwelmd als door een chaotisch gevoel van onwezenlijkheid, moeilijk thuisbrengen. Wat spookte haar liefste uit, waar was hij mee bezig?

Steeds weer dat wantrouwen, die tergende stemmen die haar telkens weer vertelden dat Freddie niet deugde. Hoeveel keer had moeder haar niet op andere gedachten willen brengen door dochter lief tijdens die verschrikkelijke avonden behoedzaam de keuken in te loodsen, om aldaar met hand en tand te verkondigen dat het 'labiel jong' werkelijk niets goeds in zich had? Vlijmscherpe stiltes en volledig misplaatste opmerkingen tijdens die bezoekjes van Freddie, die in wezen bedoeld waren om Veroniques ouders gerust te stellen, zorgden er op hun beurt voor dat beide partijen steeds halsstarriger vastroestten in hun overtuiging. Tijdens de eindeloos lijkende preken van de naar eigen zeggen goed bedoelende moeder staken de argumenten 'Voor je eigen bestwil.' en 'Je loopt zo het grootste onheil tegemoet.' steeds frequenter de kop op. Het feit dat Veronique haar leven te danken zou hebben aan Freddie leek van geen belang, maar al te vaak werd haar alcoholisme afgedaan als een detail, een klein rot puntje in een stralende appel. Naarmate de woorden bitsiger werden en de zedenpreken een apocalyptisch tintje kregen, nam Veroniques overtuiging om met Freddie het wankele huwelijksbootje te betreden dan ook onverbiddelijk toe. Hevig gesticulerend en regelmatig in huilbuien uitbarstend bouwde moeder waarschijnlijk nog het meest aan de finale reden waarom Veronique dan uiteindelijk toch met het 'jong' was getrouwd. Nu ze erop terugkeek drong het duidelijk tot de wazige gedachten van de rebelse dochter door dat die ganse trouwpartij enkel een groots opgezette wraakactie tegen het misprijzen van haar ouders moest verhullen. Veronique was allerminst iemand die men zomaar de les kon spellen en dat zouden haar ouders weten, dus trouwde ze met iemand die nog steeds niet had bewezen haar eeuwige trouw waard te zijn. Maar ach, zo mocht ze immers niet denken. Ze hield toch van hem, of niet soms?

Na een gigantische reeks van woordentwisten die beter het daglicht nooit hadden gezien, na het toebrengen van diverse innerlijke wonden die maar met het verloop der tijden helen zouden, besloten de ouders uiteindelijk dan toch om de boodschap van hun oudste dochter te willen verstaan. Beide legden zich neer bij het willetje van hun Veronique, maar ergens diep in hun hart woelde er iets dat steeds zou blijven verhinderen de schoonzoon met welwillend opengesperde armen en ongeforceerde glimlach te ontvangen. Een nefast wrang gevoel, gedomineerd door de bittere onzekerheid en de slepende wrevel, overspoelde de gedachten van beide partijen toen het bericht van de verloving plechtig de wereld werd ingestuurd. Toen leek het wel alsof Veronique werd verkracht door een diepe, maar o zo duidelijk aanwezige schuld, een wezen dat zich steeds nauwer om haar eigenheid zou sluiten. Ze had haar eigen bloed verraden, het eigen nest bevuild met een schijnbaar onuitspreekbare meedogenloosheid, onder het mom van de bevrijdende minnelijke schikking. Maar wat nog meer de onzekerheid voedde was het feit dat stilaan duidelijk werd dat moeder er in geslaagd was als uiteindelijke winnaar de arena te verlaten. Nu stond Veronique immers definitief alleen, nu had ze geen welwillende schouder meer om als een kind op uit te huilen. Ze zou haar eerste ruzie met Freddie alleen moeten verwerken. Ja, dat was het woord: alleen. Na het heilige sacrament van het huwelijk overheerste er een onduidelijk gevoel van eenzaamheid, die onovertroffen haar geluk naar de troon stak. De nakende problemen van Freddie waren nu de eigen problemen, die nergens anders dan in de besloten kring van het jonge paar om een schikking zouden smeken.

Maar ja, ze hield toch van hem, of niet soms? Hij was toch nog steeds die onverschrokken en ontemperbare jongeling. Hij was lief en zijn woorden en gebaren straalden een heerlijke tederheid uit. Ze had haar ma helemaal niet nodig, wat begreep die immers van deze echte liefde?

Liefde?

Eèn grote leugen, dat besefte ze maar al te goed, maar de overmoed en eigenwaarde onderdrukte die gedachte telkens weer en liet het onbewuste verlekkerd toehappen. Niets slaagde erin deze geniepige splinter uit de weke hersenmassa te wrikken, niets kon deze pijnlijke last draaglijk te maken. Ze hield van Freddie. Ze hield van Freddie. Een dubbele overwinning kon ze haar moeder immers niet gunnen. Wie had haar een helpende hand uitgestoken toen ze dreigde te verdrinken in het bad van sherry en wodka?

Haar ouders?

Nee, die in geen geval. Zij bleven toekijken hoe ze steeds vaker kopje onder ging. Maar helpen? Nee hoor!

Absurd. Compleet absurd. Hoor je me Veronique? Wie liep weg bij haar ouders? Wie weigerde alle hulp? Wie sloeg er daar met de deuren? Was jij dat niet? Veronique luister, nou.

Was jij dat niet?

Ze deed alle moeite om die gedachte van zich af te zetten, die stem de keel om te wringen, maar het scheen haar niet te lukken.

Wie is hier nu de schuldige?

Nee. Nee. Ik ben niet gek, hoor je me? Het was hun eigen schuld dat ik dronk.

Ze schreeuwde in haar eigen hoofd, maar het was al te laat. De stem was verdwenen. Traag gleed een traan over de wang, zelfs haar eigen verdriet liet haar in de steek. Weer een lawaai vanuit de badkamer. Er was iets veranderd aan Freddie, zijn ogen verrieden een dreiging, zijn geest scheen niet meer de oude. Wat was er toch aan de hand? Wie is hier gek? Ze zag de boodschappenjongen, maar raakte niet veel wijzer van zijn gestotter. Angst, een stille paniek...

Starend naar het plafond gleden haar gedachten weer af naar wat die vooravond was gebeurd. Was dat werkelijk maar enkele uren geleden? Het leek allemaal zo ver weg. Dit zou hun eerste

huwelijksnacht worden. Neen, eigenlijk was het al de tweede, maar ja, wie houdt daar nu rekening mee? Gisteren waren ze allebei immers veel te moe om de vlam der passie aan te wakkeren. Dat zou vandaag wel helemaal anders worden. Het begon toch zo gemoedelijk.

Beiden leken immers op hetzelfde moment dezelfde verlangens te koesteren. Veronique had zich reeds op het zachte bed neergevlijd en keek ongeduldig naar haar kersverse man.

'Een spannend spelletje', had hij haar toen met een warme, samenzweerderige stem toegefluisterd. De woorden dwaalden door de avondlucht alsof ze hun doel niet wilden bereiken en vervulden haar met een diep teder gevoel. Wederom herkende ze datgene wat Freddie tot de hare had gemaakt, wederom zag ze een flits van wat ooit geweest was. Genietend van de mijmerende gedachten strekte ze zich uit en liet de onheilsboodschappen, die toen reeds heftig door haar hoofd spookten, even hun eigen leven leiden. De ogen fixeerden zich op de nek van Freddie, toen die zich bij de kast voorover boog.

Spieren spanden zich en lieten een golvend landschap achter op zijn bijna perfecte huid. Nog nooit was ze zo sterk onder de indruk van die zuiverheid, dat ongeschonden bijna naïeve uiterlijk.

Een spannend spelletje...

Gerinkel weerklonk door de kamer. Het was bijna grappig hoe ze leek te versmelten met haar kinderlijke nieuwsgierigheid, alsof ze als klein meisje op het punt stond het allerlaatste pakje open te maken, een geschenk dat haar verjaardag tot een onvergetelijke dag zou omtoveren. Vingers gleden over het glanzend papier, de kleine clowntjes lachten haar begerig toe van op het doosje. Het gouden strikje imiteerde de vrolijke dans van de vlammende kaarsjes op de iets te overdadig versierde verjaardagstaart. Freddie stond recht en richtte zich tot Veronique, wiens ogen leken vastgekleefd op zijn licht behaarde borst. Hij was zeker niet de broer van Adonis, maar een verwantschap met de Griekse god leek haar niet te ver gezocht. Neen, ze voelde zich nog steeds seksueel aangetrokken tot hem; een vaststelling die haar tegelijk diep verheugde en haar deed beseffen dat haar droom nu definitief in zijn finale was gesmoord. Nu ontdekte ze wat hij in zijn handen geklemd hield. Blinkend in de zachte gloed van het kleine lampje bengelden ze alle vier aan zijn vingers.

Hoe had hij die in hemelsnaam te pakken gekregen? Waar had hij ze gekocht? En hoe lang had hij ze daar onder in die kast al verstopt kunnen houden?

Een vloed aan vragen wilde zich door haar keel persen, maar iets weerhield haar ervan de mond te openen. Was het opwinding? Ja, het wrong de onderdrukte passie in haar los, los uit de halsstarrig bekrompen vingers waarin haar o zo gekwelde eigenheid werd gevangen gehouden. Krijgsgevangene leek een juister woord. Een extatische opwinding nam bezit van het lichaam en voerde haar mee op het pad van de vleselijkheid, de toegestane zonde, de hemelse zonde. Brandende passie. Haar lichaam begeerde hem, smakte naar zijn zaad, maar de geest liet blijkbaar verstek gaan... of was dit maar schijn? Weer die twijfels.

Een spannend spelletje.

Uitdagend langzaam kwam Freddie naar het bed toegelopen. Een sardonische glimlach sierde het gezicht, de lippen spraken onspreekbare woorden. Op het zacht gepolijste oppervlak van de handboeien weerspiegelde zich een aparte wereld, gevuld met dansende kleurenspectra. Niets leek echt, niets in de kamer scheen te kunnen ontsnappen aan die magische sfeer.

Veronique bewoog even met haar voet en hoorde een meedogenloze handboei tegen het metalen geraamte van het bed slaan. Het geluid deed haar even uit haar roes ontsnappen. Ze herinnerde zich nog hoe ze aanvankelijk werd overwelmd door die intense opwinding, maar wist nu dat die al gauw volledig zou verdwijnen. Veronique hield wel van een spelletje, maar dit spel liep gevaarlijk uit de hand. Waar was hij nu eigenlijk? Het was zo stil in de badkamer. Hij zou toch niet...

Freddie was naast haar op het bed komen zitten, de ketens der liefde hield hij stevig in zijn hand geklemd. De gezichten van beide minnaars gleden naar elkaar toe. Zijn lippen raakten haar warme wangen, een stroom van sappen vloeide voelbaar door de lichamen. Zij voelde zijn warmte om haar heen vloeien, hij spoelde vurig over haar weefsels. Zachte, veelsprekende kussen gleden over haar wang naar de open mond. Lippen raakten lippen. Vlees raakte vlees. De geest gaf zich over aan het lichaam. Als een hemelse dans der zielen speelde het toneel haar laatste repetitie. Wat komen zou gaf een extra dimensie aan wat gebeurde. Terwijl de lippen versmolten in hun omarming zochten zijn vingers haar broeiende huid op. Als een moedig sneeuwvlokje dat zijn laatste reis langs het venster zou beëindigen in een sublimatie met de omgeving, gleden de toppen van zijn vingers over haar bleke bovenarm. Hij voelde zijn kracht smelten en liet het smeltwater verbroederen in haar bad van tederheid. De strelende handen wrongen alle spanning uit het wezen van Veronique. Met een resolute beweging duwde hij plots haar pols tegen het gekreukte linnen, nagelde haar uitdagend vast op het bed. Als een weerspannige kat probeerde ze aan zijn greep te ontsnappen, maar moest de strijd staken toen zijn dominantie haar gemiauw leek te temperen. Toen Freddie met zijn vrije hand over haar zwarte zijden body gleed, voelde ze een nog sterkere, warme sensatie over haar heen stromen. Deze gevoelens werden des te meer versterkt toen ze de hardheid van de metalen boeien in zijn strelende hand dacht te voelen. Nu bood ze geen weerstand meer en gaf zich volledig over aan haar man, zowel haar gedachten als haar bewegingen focusten zich op die bloeiende dans. De ogen van de kat sloten zich en haar lichamelijke sensaties werden als stemmen in een leeg vat versterkt. Een kille ring van metaal schoof over haar pols. Bloedwarme lippen trokken zich bij haar mond terug. Een druk op haar pols gevolgd door een teder geklik. De handboei trok de arm naar de rand van het bed.

Klik.

Zachtheid verbonden met de gevoelloosheid van het metalen geraamte. Veronique voelde het gewicht van haar man op zich drukken, een claustrofobisch deken bedekte de onduldbare begeerte. Freddie bewoog met zijn knieën en spreidde zo behoedzaam haar benen open. Het warme torso maakte zich van haar los en de koude avondlucht kreeg weer vat op Veronique. Even later werd de stilte verstoord door het geluid van ketens die om haar enkels werden gesloten. Nadat de benen waren verbonden met de tralies van het bed zeilde de laatste handboei traag van de slanke enkel, over haar onderbeen, naar haar knie. Even werd er halt gehouden, maar uiteindelijk zette de kilte zijn reis verder. Haar naakte huid trok zachtjes samen. Toen de handboei nabij de lies abrupt werd teruggetrokken, voelde ze nog steeds die vloeiende koude baan over haar dijbeen. Onderdanig keek ze op naar het knappe gezicht van Freddie en werd opnieuw bevangen door zijn uiterste reinheid. Een glimlach stroomde over haar gezicht toen ze de tedere ogen over zich heen voelde glijden. Een hemels verlangen naar elkaar, een diepe innerlijke vrede. De laatste keten wachtte geduldig op zijn opdracht.

Maar waarom had hij haar moeten slaan? Wat gebeurde er in godsnaam met hem? In de kamer naast haar hoorde ze iets omvallen. Ze wilde roepen, maar kon het gewoonweg niet. De boeien sneden haar huid, een gevoel van opperste misselijkheid maakte zich meester van Veronique. Dit hield ze niet lang meer vol. Ze wilde weg, weg van Freddie, want ze was bang...

In de badkamer keek Freddie verstomd naar de scherven van de glazen beker. Tussen het glas lag als een verslagen frontsoldaat Veroniques groene tandenborstel. Voorzichtig haalde hij de scherven èèn voor èèn uit de wasbak en gooide ze in de kleine vuilnisemmer. Toen het laatste stuk glas naar de emmer viel werd het gevolgd door een druppel bloed. Freddie had zich gesneden, maar merkte het nauwelijks. Hij keek immers als gehypnotiseerd en met bloeddoorlopen ogen naar de spiegel. Een uitgeleefde man staarde hem doods in het gezicht.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is er in Gods naam met jou aan de hand?

Op het reflecterende glas schoof een vlokje scheerschuim langzaam, maar onherroepelijk naar beneden. Twee oogbollen volgden gestaag die ondergang, terwijl de pupillen er maar met veel moeite in slaagden om zich op het beeld te focussen. Met bevende vingers liet Freddie weerom het scheermesje over zijn kin glijden, een diep rood spoor achterlatend in het turbulente sneeuwlandschap op de gepijnigde huid. Hij drukte veel te hard op het mesje, maar dat kon hem nog het minste deren. Grotere problemen spookten door het brein en scheurden alle logica aan flarden.

'Dit loopt uit de hand, dit loopt verkeerd af', mompelde Freddie tegen het spiegelbeeld, dat juist druk bezig was met het afspoelen van het scheermesje.

Een fluim werd uit zijn mond gespuwd en hij bemerkte dat deze werd ontsierd door een spoortje bloed. Tijdens het poetsen van zijn tanden had hij eveneens teveel kracht uitgeoefend, waardoor het tandvlees nu was veranderd in een bloederig slagveld. Agressie dwong hem tot zelfkastijding. Diepgewortelde woede dwong hem zijn lichaam te pijnigen, zijn geest martelde de materie. Maar dat alles kon hem niets schelen, het was enkel Veronique, zijn Veronique, die hem zorgen baarde. Het enige dat hem nog restte. Het zou vlug voorbij zijn. Heel vlug... Nog eventjes doorbijten...

Een rilling gleed over haar heen toen, alsof uit het niets, een koude zucht wind haar volledig naakte huid betastte. Ergernis was het enige dat Veronique nog kon voelen voor dat stuk venijn dat haar op bed had vastgemaakt. Wat dacht hij wel dat zij was? Dacht hij misschien dat zijn nieuwe aanwinst geen gevoelens bezat? Ze zou het hem straks wel eens allemaal heel duidelijk uitleggen... als ze daartoe in de gelegenheid werd gesteld tenminste.

Ze haatte dat katoen...

Freddie had de handboei plots teruggetrokken en greep haar nog vrije hand krachtig beet. Het roofdier keek met lege ogen. Ditmaal begluurde het zijn prooi met een ongekende wraatzucht en dat bezorgde Veronique een onrustig gevoel. Die onrust deed haar opwinding echter nog toenemen. Leven, voor het eerst voelde ze zich echt leven. Het bloed vloeide door de gespannen aderen, de spieren nabij de longen spanden zich, warme adem werd het lichaam uitgeperst. Met een kordate ruk werd de laatste boei om de metalen buis van het bed gesloten. Zenuwcellen dansten hun boodschappen naar het hart. Ritme, kloppend in de geconcentreerde massa, dirigeerde het instinct in trance. Ze voelde, zag en hoorde zichzelf leven, leven als een dier. Toen Freddie over haar heen leunde om het glanzend metaal aan de vrije hand vast te klinken, probeerde ze hem als een nijdige tijgerin speels in de pols te bijten. Vlug trok hij zijn arm terug en sprong van het bed. De zachte flikkering in zijn ogen leek plots te zijn verdwenen en vervangen door een vrijwel emotieloos starende blik. Nog voor zij goed en wel besefte wat er gebeurde gaf hij haar een niet al te zachte mep in het gezicht. Een rode vlek verscheen op haar huid. Ze voelde een warme gloed op haar wang verschijnen.

'We zullen dit stoute katje eens goede manieren leren.', riep hij eerder verschrikt dan speels.

Voor het eerst begon Veronique te twijfelen aan zijn geestelijke gezondheid. Wat was er in hemelsnaam toch mis met hem? De grens tussen schijn en werkelijkheid leek zich steeds zwakker te manifesteren, er werd haar een wazige glimp geboden over die muur van waanzin, ze zag voortekens die niet veel positiefs voorspelden. Het leek wel alsof ze die man niet meer herkende. Met angstige ogen keek Veronique naar haar blozende Freddie, hopend nog iets vertrouwd te herkennen. Haar hart bonsde als een wilde, zweetdruppeltjes parelde op haar voorhoofd. Ze was bang en wou hier zo vlug mogelijk vandaan. Blijkbaar geschrokken door zijn eigen uitval, probeerde hij weer te glimlachen. Freddie ging terug naast haar op het bed zitten en streelde zacht de zwarte haren van zijn meisje, ondertussen haar rechterhand stevig vasthoudend.

'Het spijt me', zei hij zacht, 'ik had mezelf even niet onder controle... sorry.'

Weer een geklik...

Hij stond weer op en keek voldaan naar zijn vakkundig uitgevoerde bondage. Hij glimlachte... vals. Een lach die Veroniques koude rillingen min of meer in toom hield, maar zeker niet voor lang. De bom zou immers barsten, want dit alles zou haar teveel worden. Maar voorlopig had ze zichzelf nog in de hand. Met enige moeite kon ze de onheilsgedachten van zich af zetten en schoof ze weer in het opwindende spel.

Ze speelde...

Aldus werd Veroniques lichaam, ondanks de ruwe behandeling, opnieuw bevangen door de brandende passie en begon als een wulpse slang te wriemelen alsof ze absoluut uit deze netelige situatie bevrijd wou worden.

Ze speelde het spel...

Stilte voor de storm, een uitdrukking die steeds meer van toepassing leek te zijn. Niets, complete stilte... of toch? Nu ze goed luisterde kon ze een zacht gesnik vanuit de badkamer horen komen. Hij huilde...

Toen zij met haar tong over de natuurrode, strakke lippen streek, voelde ze de gedrevenheid van haar man toenemen. Zijn zachte handen gleden over de zwarte zijde. Zijn vingers lazen de blanke huid onder de dunne schil, zoals ogen een spannende roman. Alsof zij de taal van haar lichaam begrepen, werden hun aanrakingen steeds sneller, steeds kordater. Veronique sloot de ogen en liet de zee van sensaties zwoel over haar heen beuken. De onverstoorbare handen bereikten haar borsten en knepen zacht. Ze voelde hoe ze zwollen, klaar om de hevige golven weerstand te bieden. Steeds sneller. Zacht gekreun kroop moeizaam haar keel uit. Het hoofd werd in haar nek getrokken en haar mond wrong zich open. Kaken probeerde de lucht te kauwen, wangen gloeiden. Nu kwam Freddie op haar liggen, zijn handen grepen ondertussen het zwarte zijde vast. De handboeien sloegen tegen metaal. Beide lichamen kronkelden zich in een eeuwige liefdesknoop. Gedempt hijgend legde hij zijn hoofd in haar nek en bedekte die met milde kussen. Een tong gleed over de gespannen huid. Lichamen vol begeerte bezeilden de wilde zee, stormweer sloeg de zeilen wild heen en weer. Steeds heviger, steeds ruwer. Het ritme leek zich meester te maken van de dans. Freddie navigeerde zijn smachtende lijf over haar onstuimige water en opeens werd de buik betast door zijn lippen en tong. Hij beet teder in de zwarte stof en voelde haar huid tussen zijn tanden. Gekreun en gehijg. Vurige passie, een spel zonder winnaar. Wild begon hij aan de body te trekken. De dunne bandjes om haar schouders sneden in haar huid. Ze voelde de pijn. Het trekken veranderde in rukken en het lichaam bewoog mee met de zijden stof. Steeds wilder, steeds intenser.

Ogen openden zich. Ze zag een beest. Een beest dat verslond, dat slechts èèn doel had: de honger voeden. Angst tekende haar gezicht. Blikken kruisten elkaar. Verwilderde ogen. De bewegingen werden steeds ruwer, zijn gehijg steeds dierlijker. Schokken die haar uit de roes haalden. Plots scheurde de body. Het geluid zinderde in haar oren.

'Freddie!' Ze schreeuwde het uit.

'Freddie, hou op!'

Maar de dans ging verder. Hij bleef rukken. Blanke borsten kwamen tevoorschijn. Ze voelde zich zo kwetsbaar.

'Hou op!'

Grijnzend keek Freddie zijn Veronique in de ogen, ogen die praatten.

'Hou op! Hou op!'

De lap textiel werd van haar lichaam gestroopt en op de grond geworpen.

Dit ging te ver. Stop! Dit is niet meer leuk.

Hevig striemende pijn gleed over haar billen toen hij het zwarte slipje van zijn prooi scheurde. Nu was ze volledig naakt, geveld door het roofdier.

'Freddie!' Nu gilde ze. Tranen liepen over de rode wangen.

'Freddie!' Met een ongekende ruwheid sloeg hij haar voor een tweede maal in het gezicht.

Weer een plotselinge transformatie: de kwaadaardigheid werd als door een bliksemschicht van zijn lijf getrokken. Freddie sprong van het bed, alsof hij zopas had ontdekt dat hij het voorspel met de duivel aan het bedrijven was. Gehypnotiseerd staarde hij naar buiten. Zachtjes vloeiden dikke regendruppels over het glas en verslonden zo de reflectie van Freddie.

'Freddie', fluisterde ze, 'alstublieft, kijk me aan.'

De pijn op de wang probeerde haar woedend te maken, maar door aan die drang toe te geven zou ze de toestand enkel maar chaotischer maken. Diep in zich voelde ze zich immers verantwoordelijk voor zijn problemen.

'Freddie, alstublieft. Ik wil je helpen.' Die uitspraak leek zo belachelijk, zo gewrongen. Want wie had er hier nu eigenlijk de meeste hulp nodig? Wie lag er hier volledig naakt en zorgvuldig vastgebonden op het bed? Wie was hier nu de zwakste? Ze hoorde een korte snik en een stil gemompel.

'Freddie, draai je om.'

Maar Freddie luisterde niet meer naar haar bevel. Hij was weg..., misschien wel voorgoed verdwenen uit haar wereld, uit de echte wereld. Een glanzende traan leek zich dansend te verbroederen met de regendruppels op het raam.

Hij wikte en woog.

Plots stond zijn besluit vast en liep hij naar de kast. Een kast die geheimen verborg, die in haar diepste ingewanden bloedende tumors verdroeg. Een ritselend geluid leek de illusie te verstoren

toen zijn handen in de maag van de kast gleden. Veronique zag wat

hij eruit haalde en begon weerom te wenen.

'Nee, alstublieft, doe dat niet.', smeekte ze nog, maar zijn besluit stond vast. Kordaat liep hij terug naar het bed. 'Nee, Freddie!' Een emotieloze blik bespiede haar naaktheid, betastte haar laatste waardigheid.

'Nee.'

Op de wang van haar man droogde de traan, een tragisch symbool dat helemaal niet bleek te passen bij de kille neutraliteit die zijn gezicht uitstraalde. Steeds dichter, steeds dichter bij de waanzin.

'Nee, Freddie, alstublieft, niet...', maar het gejammer had geen zin. Het roofdier vouwde de katoenen doek tot een heuse prop en duwde die ruw tussen haar kiezen. Een vochtige slang van teleurstelling rolde over haar pijnlijke wang. Nu lag ze daar als een gevangen konijn, klaar om gestroopt en geslacht te worden, angstig haar wankele toekomst afwachtend.

Het zou vlug voorbij zijn... De druppel probeerde zich nog met de moed der wanhoop aan de waterkraan vast te grijpen, maar zijn gewicht wrong tegen. Resoluut werd hij losgescheurd en begon zijn korte reis naar de diepte, om dan als een overrijpe vrucht op het witte porselein uit elkaar te barsten.

Drup...

Freddie keek op. Een doordringende geur van scheerschuim spon zich om zijn reukorgaan. De muntsmaak in zijn mond werd geluwd door de smaak van zijn eigen bloed, iets wat hem deed herinneren aan de opdracht. Ja, hij was het ondertussen gaan beschouwen als zijn eigen opdracht, zijn kruistocht. Niemand zou hem nu nog kunnen tegenhouden. Hij was immers een doorzetter, iemand die zich niet liet kisten voordat de juiste tijd was aangebroken. Nee, hij ging het doen, het moest absoluut gebeuren en wel zo snel mogelijk. Dan zou het immers vlug voorbij zijn.

Drup...

Freddie zat ietwat voorover gebogen op de rand van het bad, wiens vochtige borst blonk in het zachte schijnsel van het lampje boven de spiegel. Zijn ogen keken naar de wasbak, waar het kraantje zijn stervende bewoners op de witte ondergrond stortte. Maar dat was niet wat Freddie's aandacht trok. Het ornament op de rand van de wasbak slurpte gulzig zijn volledige attentie op. Het lag daar zo onschuldig, zich totaal onbewust van de eigen functie. Zo naïef, zo zuiver. Glanzend in de tango van licht en schaduw. Metaal met de kracht en reinheid van een diamant. Zou het straks nog steeds die zuiverheid tentoon spreiden? Hij betwijfelde het.

Drup...

Er heerste een stilte, een stilte die haar eigen woordenschat leek te baren.

Doe het. Sta op, blijf daar niet zitten. Doe het.

De blote borstkast werd beroerd door een zachte vleug wind, alsof de stilte hem probeerde recht te duwen.

Doe het, het is tijd.

Ondanks de kilte van de badkamer, werd zijn voorhoofd bedekt door druppeltjes zweet die zojuist uit de baarmoeders van zijn huid waren geperst. Zenuwachtig dansten zijn handen op zijn jeansbroek.

Spanning.

Drup...

Plots, zonder het zelf goed en wel te beseffen, stond Freddie op. Zijn bevende hand sprintte naar voor en omsloot zich hebberig om het blinkende ornament. Het glanzende wapen. Een ketting van pijn wrong zich tegen de vingerkootjes van zijn gepijnigde hand.

Vingers omsloten het metaal alsof ze zichzelf uit hun scharnieren wilden trekken.

Drup...

De witte tegels tegen de muur begonnen hun dodendans, een opzwepend ritme als begeleiding koesterend. In de hitte van de muziek scheen alles te worden gedoopt in een rode gloed.

Drup...

De deur. Hij keek naar de klink en voor zijn hersencellen het beseften werd het handvat gestreeld door zijn vingertoppen.

Drup...

Drup...

Hij draaide...

En de deur gleed open, opende een laatste wereld voor zijn ogen...

De handen van de organist sloegen de eerste noten van het bruidslied aan en plots werd ieders aandacht naar de achterkant van de kerk getrokken. Gesprekken van al dan niet groot belang werden gestaakt en verwachtingsvolle blikken zochten naar het jonge paar.

De warme geur van kaarsen begroette de bruid toen de grote maag van het Romaanse bouwwerk haar gulzig opslokte. De bruidegom, gehuld in een keurige zwarte smoking, fluisterde haar met een opgewekt zenuwachtige toon iets in het oor, maar de betekenis van de boodschap ontging Veronique vrijwel volledig. Als een geveinsd teken van begrip knikte ze instemmend en voegde er bij wijze van beklemtoning nog een stralende glimlach aan toe.

Toen Veronique haar moeder van op de eerste rij zag zwaaien en glanzende waterlanders op die zo tedere wangen bemerkte, kietelde haar vingers even de lucht, terwijl ze de in witte zijde gehulde handen optilde. De rebelse dochter had het uiteindelijk toch nog moeilijk om de eigen tranen onder controle te houden. Het liefst van al zou ze nu in de zacht geparfumeerde armen van haar moeder willen vallen en zo haar blijheid delen in een gezamenlijke huilbui. Met waterige ogen zette ze voorzichtig haar lange sleep in beweging.

Daar komt de bruid... , dacht ze toen ze al de ogen aan haar kleed voelde trekken. Het zachte geritsel van de stof gaf haar intrede een gepaste sereniteit mee, alsof kleine dwergjes, allen vermomd als bruidsmeisjes, met een zacht gefluister de schoonheid van haar bruidsjapon bespraken. Toen leek niets van die grote gebeurtenis in staat te zijn werkelijk tot haar door te dringen.

Niets leek werkelijk, niets was echt. Nu echter was alles maar al te reëel, de dreiging in de lucht viel niet te ontkennen...

De ganse avond had de slaap aan haar wil gesleurd, maar ze had de verleiding kunnen weerstaan. Ze zou immers vrij alert moeten blijven. Nu echter gleden de oogleden steeds vaker over de vochtige oogbollen, om dan weer moeizaam te worden teruggetrokken. Het werd steeds lastiger om de ogen open te houden, om de dronken slaap af te weren. Ook de avondkilte kreeg steeds meer vat op haar huid. Ze haatte de nacht, ze haatte de handboeien, ze haatte de prop in haar mond, maar vooral haatte ze hem...

Weer gleden haar ogen toe, maar ditmaal zouden de wimpers er niet in slagen elkaar te omhelzen. Een felle lichtbundel wrong zich plots tussen de twee huidplooien en stortte zich opdringerig op het netvlies. De slaap was opeens verdwenen, haar ganse gestel werd in een adrenaline-bad gedompeld. Nu zou het gebeuren. Veronique spreidde haar ogen wijd open en kon een forse gestalte onderscheiden in de badkamerdeur. Freddie had iets in zijn hand, maar ze kon moeilijk zien wat het was. Haar brein daarentegen zag het voorwerp maar al te duidelijk en een koude rilling deed haar rug dan ook sidderen.

Dit kon niet waar zijn, dit gebeurde niet echt. Het was maar een boze droom, een nachtmerrie die beangstigend reëel overkwam. Nee, straks zou ze erom kunnen lachen. Dacht ze...

Freddie verliet traag het kille schijnsel van de lamp in de badkamer en betrad de geborgenheid van het kleine nachtlampje naast zijn vrouw. Met zijn vrije hand raakte hij de schakelaar bij de deur aan en de zwartheid van de nacht besprong zijn rug. Veronique merkte hoe het kleine lampje de oneffenheden van zijn gezicht griezelig accentueerde en de gedachte aan een antiek dodenmasker borrelde in haar op. Enkel die levendige ogen verbraken de illusie.

Ogen die steeds meer zeiden, die steeds meer geheimen beloofden vrij te geven.

Ik zal je heus geen pijn doen. , mompelden zijn lippen zacht. De gedachte aan pijn deed haar gekwelde keel samentrekken. Haar wang had pijn gedaan, maar ze verwachtte dat de komende pijn wel eens veel erger zou kunnen zijn. Ze probeerde haar hoofd op te lichten, maar een vinnige steek in de nek raadde haar die actie ten

sterkste af.

Freddie kwam naast zij prooi op het bed zitten, ondertussen het ornament behoedzaam op het nachttafeltje leggend. Weer verwrong Veronique haar spieren om het voorwerp te kunnen determineren, maar een kussen belette haar het uitzicht. Ooit had ze van haar man gehouden, maar nu werd ze vervuld van angst toen hij haar huid begon te strelen.

Hij hield nog steeds van haar. Met een ontemperbare begeerte bekeek hij zijn Veronique. De handboeien blonken zacht in zijn ogen, haar zwoele geur plaagde zijn zinnen. Het mooie lijf lag daar uitgespreid, speciaal voor hem. Voor hem alleen. Twee zachte welvingen onderbraken het egale en wulpse landschap, haar navel vormde een kleine oase in de hete woestijn. Vingers gleden. Hij liet zijn blik over haar borsten dwalen en koesterde haar zuiverheid. Een linnen doek was het enige dat die reinheid leek te versnipperen, maar die maatregel was absoluut nodig geweest. Spijtig... Toen de ogen elkaar bereikten las hij tot zijn grote leedwezen een diepe angst. Nee, dat zou niet mogen. Hij hield immers nog steeds van haar ondeugendheid, van haar spontane speelsheid. Hij hield nog steeds ontzettend veel van Veronique, maar...

Ik zal je heus geen pijn doen. , herhaalde Freddie toen Veronique recht in zijn ogen staarde. De strelingen werden intenser, maar zij kon ze niet beantwoorden. Haar geest werd getergd door een onuitspreekbare vrees. Het gevoel dat er iets afschuwelijks op komst was nam steeds meer bezit van haar gedachten. Nee, zij zou zich moeten verweren, weerstand bieden aan het dreigende onheil.

Maar hoe?

De voeten bewogen zich en de boeien maakten een bekend geluid. Ze wou spreken, maar kon het niet. Ze wou vluchten, maar was daartoe niet in staat. Ze wou echte liefde, maar kon het zelf niet geven. Zweetdruppels bedekten haar voorhoofd, maar de kilte bleef aan haar lichaam trekken. Nauwelijks was ze zich bewust van zijn liefkozende aaien, van zijn pogingen om haar gerust te stellen. Freddie boog zich voorover. Een zoet parfum drong haar neus binnen. Nu pas bemerkte ze zijn geschoren gelaat, zijn gewassen en gekamde haren.

Wat was hij van plan? Waarom had hij zich zo opgetut?

Hij bedekte het bezwete voorhoofd met een krans van kussen, zij beantwoorde ze met een zwak gekreun. Haren gleden tussen zijn vingers, liefdeloos bewoog zij haar hoofd.

Ik zal je heus geen pijn doen.

Zijn arm schoot plots uit haar gezichtsveld. Pas toen hij het wapen in zijn hand hield, herkende Veronique het als een stiletto. Een slanke vorm, uiterst geraffineerd gegoten uit het edele metaal en gegraveerd met een enorme vakkennis eigen aan de smid, speelde een spel met het summiere licht in de kamer. Wijd opengesperde pupillen dansten op een bruine sloep die verankerd was in een gelig witte zee. Een zee onderbroken door rode beekjes bloed. De waanzin straalde uit zijn ogen.

Veronique volgde het steekwapen met een gespannen blik, terwijl haar man zich op haar kille lichaam neervlijde. Met zijn tong streelde hij het puntje van haar neus, maar haar vroegere opwinding was nu vervangen door een gevoel van afschuw en walging. Ze haatte de warmte die zijn torso over haar heen goot, ondanks het feit dat haar quasi onderkoelde lijf werkelijk om die warmte had gesmeekt. De afschuwelijke doek raakte zijn lippen aan, maar Veronique draaide haar hoofd weg en haar blik fixeerde zich op het witte kussen.

Hij tilde zijn lichaam rechtop en ging tussen haar benen zitten. Het mes daalde neer, het raakt haar huid.

Ik zal je heus geen pijn doen.

Ze voelde de druk van het wapen tussen haar borsten: een klein puntje, in staat om met èèn stoot al het leven uit haar wezen te persen. Een hete slang van angst kroop door haar keel, Veronique leek te stikken in haar eigen tong. Haar borstkas ging heftig op en neer, de adem werd door een kleine vernauwing in haar longen gezogen. Ze voelde een hart bonken in haar hoofd.

Het mes zette zich in beweging. Het gleed over de blanke huid, een huid nog niet bedekt door bloed, nog ongeschonden en zuiver. Een dunne witte streep verscheen in het spoor van de stiletto, een streep die langzaam zou verdwijnen en ondertussen een laatste rode lijn als tijdelijke herinnering zou achterlaten. Ze durfde haar lijf niet meer te bewegen, ze was gehypnotiseerd door een intense angst. Niet meer bewegen. Niet meer ademen. Niet meer leven.

Ik zal je heus geen pijn doen. , zei Freddie met een hese stem.

Ik zal je heus geen pijn doen.

Plots trok Freddie het mes terug. Hij hield het stevig in zijn rechterhand. De stilte in de kamer werd moordend. Het was alsof zelfs de kamer haar adem inhield.

Eèn seconde.

Twee seconden.

Nu moet het gebeuren. Nu is de tijd rijp.

De katoensmaak. Een nietig restje lavendel. Blinkende handboeien. Trillende vingers. Als het leven moet eindigen, dan zou het evengoed nu kunnen gebeuren. De stilte in de kamer, slechts onderbroken door het zachte geluid van vallende regen.

De tijd zweefde voorbij. Een zweetdruppeltje gleed van Freddie s gelaat en viel neer op de huid van de geketende prooi. Het handvat van de stiletto werd vochtig onder de bevende hand.

Freddie stak toe.

Het mes stootte op een geringe weerstand toen de huid naar achteren werd gedrukt, maar gleed uiteindelijk onherroepelijk verder. Het weefsel barstte open en een kleine druppel bloed kwam tevoorschijn. Verder en verder verdween het mes in het zwakke vlees. Het was perfect, juist op de ideale plaats. De dood zou vlug zijn intrede doen.

Hij liet het mes los en keek in de ogen van zijn geliefde. Tranen van afschuw stroomden hem tegemoet. Ondertussen begon het bloed een verkenningstocht in de koude buitenwereld. Warm bloed vloeide over een koude huid. Veronique zag hoe de rode vloeistof haar huid bedekte, haar omarmde in een warme greep. Ze keek terug naar haar man. Hij glimlachte. De mond onder de linnen doek wou de gehurkte man iets vragen, maar de woorden bleven uit.

Waarom? , wilden de lippen vragen, Waarom?

De vraag werd beantwoord door een vage glimlach.

Het spijt me. , luidde Freddie·s respons.

Het spijt me. Woorden die weergalmden in het brein van Veronique, woorden die hopeloos op zoek waren naar een betekenis. Freddie boog zich weerom over zijn vrouw. Beide lichamen raakten elkaar. Het handvat van de stiletto drukte op haar met bloed bedekte buik.

Het spijt me. , waren de laatste woorden die haar man sprak, alsof zijn melodramatische schuldbekentenis hem een ereplaats in het dodenrijk zou bezorgen.

Waarom?

Het hoofd van Freddie daalde neer op haar schouder. Hij was dood. Tranen stroomden.

Waarom? Waarom? Ze hield toch van hem? Waarom? De warme gloed van zijn bloed maakte haar misselijk. Waarom?

Ze hield ontzettend veel van Freddie.

Ze haatte hem. Ze haatte hem. Ze haatte het lijk dat op haar hulpeloze, vastgeketende lichaam lag, ze haatte hem.

Ik zal je heus geen pijn doen.

Hij had gelogen...

Puurs, 23 oktober 1994.